Week van de Mobiliteit: het Fonds trekt de kaart van de fiets

De Week van de Mobiliteit had dit jaar als thema “Mix and Move”. Het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer stimuleert burgers, via steun aan lokale initiatieven, om net dat te doen. Een greep uit de mobilitetsprojecten die in 2018 steun kregen in het kader van de projectoproep Gemeente voor de Toekomst.

 

Fietsbieb in Ham

Kinderen worden snel groot. Niet iedereen wil of kan een nieuwe fiets kopen telkens als dochter- of zoonlief met de knieën aan het stuur zit. In de Fietsbieb in Ham kan ieder lid voor 20 euro een jaar lang een kinderfiets ontlenen. Vijf maanden na de start zijn al 54 fietsen meegenomen. Het FDME leverde het startkapitaal. “Met de Fietsbieb kunnen mensen geld besparen,” zegt Bart Bynens van Beweging.net Limburg. “We leren kinderen van jongsaf dat niet bezit maar gebruik belangrijk is. We besparen op grondstoffen door tweedehandsfietsen op te knappen. En we zorgen voor minder auto’s in het verkeer.” Beweging.net hoopt dat uiteindelijk elke gemeente een Fietsbieb krijgt.

 

(Vracht)fietsen voor lokale voeding

In de Vlaamse Ardennen kijken mensen wel eens vreemd op wanneer Ine van Boskanter vzw met haar groentetuintje voorbijsjeest. Boskanter wil zoveel mogelijk vermijden dat klanten met de wagen hun groenten of Boskanterbrood komen halen. De vzw levert daarom met een vrachtfiets groenten en brood, nu al aan twee voedselteams en een biowinkel. “De bakfiets krijgt binnenkort een make-over, zodat klanten onderweg de fiets opmerken en tegenhouden om brood te kopen,” zegt Ine Debrabandere van Boskanter.

 

Brugse Mobiliteitswijzer

Je wil de auto aan de kant laten om naar de stad te gaan. Maar hoe geraak je er dan op een vlotte manier? De Duurzame Mobiliteitswijzer die Klimaat Podium Brugge uitwerkt, zal burgers en organisaties informeren over de duurzame alternatieven voor de auto in de regio. Door de Duurzame Mobiliteitswijzer continu te actualiseren wordt de evolutie van duurzame mobliteit zichtbaar. Zo kan Klimaat Podium ook de effecten van wijzigingen in het vervoersaanbod en in het beleid meten.

 

De Fietstaxi

Wie op het platteland woont, kan te weinig rekenen op het openbaar vervoer. De auto is bijna onmisbaar voor verplaatsingen. De Vlaamse Ardennen is zo’n zwart gat. TreinTramBus wil samen met potentiële gebruikers en andere geïnteresseerden onderzoeken of voor de streek een fietstaxi of ander fietsvervoer kan worden georganiseerd, met materiaal van ‘t Sneukelwiel. “In een cocreatiesessie gaan we samen bekijken wie er gebruik van wil maken en voor welk soort verplaatsingen, hoe flexibel ze het willen,” zegt Rebecca De Backer van TreinTramBus.

 

De Wroeterfiets

Twintig medewerkers van maatwerkbedrijf De Wroeter komen sinds negen maanden met de (Wroeter)fiets naar het werk. De hoofdvestiging ligt in een woonwijk. Om de verkeer- en parkeeroverlast te beperken, kocht De Wroeter 20 fietsen voor woon-werkverkeer aan: 17 elektrische en 3 gewone. Medewerkers krijgen een persoonlijke fiets toegewezen. Ze engageren zich om 80% van hun woon-werkvervoer op jaarbasis met de fiets te doen. “Het jaar is nog niet om, maar het ziet ernaar uit dat ze allemaal dat doel halen,” zegt Caroline Krimpenfort van De Wroeter. “Bovendien heeft de Wroeterfiets mobiliteit hoger op de agenda gezet bij ons.”