Projectoproep ‘Gemeente voor de Toekomst’

Ben je een lokale vereniging, een jeugdbeweging, een lokale milieuraad, een school, een buurtcomité of een andere lokale (in)formele organisatie? Maak met onze steun Vlaanderen lokaal duurzamer! Jouw lokaal duurzaam project maakt kans op financiering.

Lokale projecten zijn broodnodig voor de transitie naar een duurzame samenleving. Ze zijn vaak de kiemen voor echte verandering. Klimaatverandering tegengaan, mobiliteit beter organiseren, anders gaan wonen en duurzamer consumeren: voor elk van deze thema’s is een lokale aanpak mogelijk en nodig.

Naast een goed idee en de juiste aanpak heb je ook financiering voor je project nodig. Daarom steunen BBL en het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer lokale projecten met een maximum van 2.500 euro. Met dit zaaigeld helpen we je om samen met ons Vlaanderen wat duurzamer te maken.

Wil je kans maken op deze financiering? Dien tot en met 5 november 2018 je kandidatuur in. Onze jury selecteert dan de meest beloftevolle projecten. De selectie wordt bekendgemaakt op 20 december 2018.

Wil je weten hoe je kan indienen? Klik dan hier.

De projectoproep ‘Gemeente voor de Toekomst’ is een coproductie van Bond Beter Leefmilieu en het Fonds Duurzame Materialen- en Energiebeheer (FDME) van de Koning Boudewijnstichting.