Projectoproep ‘Gemeente voor de Toekomst’

Ben je een lokale vereniging, een jeugdbeweging, een lokale milieuraad, een school, een buurtcomité of een andere lokale (in)formele organisatie? Maak met onze steun Vlaanderen lokaal duurzamer! Jouw lokaal duurzaam project maakt kans op financiering.

Lokale projecten zijn broodnodig voor de transitie naar een duurzame samenleving. Ze zijn vaak de kiemen voor echte verandering. Klimaatverandering tegengaan, mobiliteit beter organiseren, anders gaan wonen en duurzamer consumeren: voor elk van deze thema’s is een lokale aanpak mogelijk en nodig.

Naast een goed idee en de juiste aanpak heb je ook financiering voor je project nodig. Daarom steunen BBL en het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer 25 lokale projecten met een maximum van 2 500 euro. Met dit zaaigeld helpen we je om samen met ons Vlaanderen wat duurzamer te maken.

Wil je kans maken op deze financiering? Dien tot en met 24 oktober 2017 je kandidatuur in. Onze jury selecteert dan 25 beloftevolle projecten die het bedrag ontvangen.

Op 7 oktober 2017 organiseren we ook een Trefdag voor alle kandidaat-indieners, waar ze de kans krijgen om hun idee te toetsen aan de mening van juryleden en experten. Daarover lees je hier later meer.

Wil je weten hoe je kan indienen? Klik dan hier.

De projectoproep ‘Gemeente voor de Toekomst’ is een coproductie van Bond Beter Leefmilieu en het Fonds Duurzame Materialen- en Energiebeheer (FDME) van de Koning Boudewijnstichting.