Projecten opschalen: hoe maak je grotere golven?

©Angeline Veeneman/Flickr/Creative Commons

Je hebt een lokaal project voor duurzamer leven. Je hebt dus een steentje gegooid maar je wil meer golven maken. Hoe ontsnap je aan je kleine vijver? Hoe schaal je je project op? David Leyssens van The Shift, het verzamelpunt voor duurzaamheid, heeft raad voor je.

The Shift, dat samen met leden en partners de overgang naar een duurzame maatschappij en economie wil realiseren, heeft zelf onderzoek gedaan naar duurzame partnerschappen, in functie van zijn Sustainable Partnership Awards die succesvolle partnerschappen bekronen. “We zien dat samenwerking daarbij veel meer helpt om groei te realiseren dan proberen om dit in je eentje te doen,” zegt David Leyssens. Waarop moet een project met ambitie letten?

1.Denk proactief na over wie belangrijk is voor je project

Projecten die willen groeien, moeten eerst het landschap waarin ze actief zijn in kaart brengen, zegt David Leyssens. “Bekijken welke de relevantste partners zijn voor je idee, wie dat belangrijk vindt en er zelf interesse in heeft.” Zo heeft WijDelen-Peerby, dat in 2013 steun kreeg van het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer voor een klein buurtplatform om spullen te delen in Gent, nagedacht over het belang en de interesse van een netwerk als Peerby voor bedrijven. Met de strategische keuze om het project uit te breiden tot de werkvloer en delen tussen collega’s mogelijk te maken, heeft WijDelen zijn bereik kunnen vergroten en een ander publiek aanspreken.

2.Verlies je kernwaarden niet uit het oog

Als je project begint te groeien, dreigt het gevaar dat je, om te groeien, bepaalde aspecten van het oorspronkelijke project overboord gooit. Maar ga je daar te ver in, dan haal je de ziel uit je project en dreigt het te verwateren. “Projecten die opschalen moeten flexibel zijn, maar ze moeten wel nadenken over welke kernwaarden overeind moeten blijven,” zegt Leyssens. Permafungi bijvoorbeeld is een Brusselse sociale onderneming die oesterzwammen kweekt op basis van koffiegruis en die snel groeit, maar alleen in het Brusselse Gewest. “Voor hen is lokaal een kernwaarde waar ze niet op toegeven. Ze zullen dus niet plots oesterzwammen leveren om in Gent te verkopen.” Zo wordt het ook makkelijker om te weten op welke kansen je moet springen en welke je aan je moet laten voorbijgaan.

3.Denk na over wat je zelf doet en wat je uitbesteedt

Projecten die groeien en die proberen alles zelf te blijven doen, dreigen zich volledig te verliezen in de operationele werking, waardoor organisaties soms hun kernopdracht uit het oog verliezen. “VELT bijvoorbeeld, dat van het Fonds steun kreeg voor een project over voedselresten, is daarvoor een partnerschap aangegaan met de Volxkeukens. VELT kon zo gefocust blijven op de kern van zijn werk: workshops en sensibilisatie, terwijl de volkskeukens het koken voor hun rekening namen. Bij schaalvergroting moet je nadenken over wat je in huis wil houden en wat je via partnerschappen kan uitbesteden.”

Tot slot, moet je groeien? Het is de eerste keuze die projecten voor zichzelf moeten maken, in een duurzame maatschappij en economie die zich scherp bewust is van de grenzen aan de groei. “Groei is geen doel op zich. Maar als je innoveert omdat je een maatschappelijk probleem wil oplossen, is het logisch dat je die ambitie hebt.”

Indienen voor de regionale projectieoproep van het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer kan tot 13 februari 2017. Meer informatie hier.

bondage-guru.net pornoplanet.org