Oproep voor projecten met een regionale focus: steun tot maximaal 25.000 euro

Het Fonds wil via projectsteun bijdragen tot de transitie naar een energiezuinige, circulaire samenleving. De nieuwe regionale oproep richt zich op innovatieve of visionaire projecten die een (potentieel) aantoonbaar en blijvend milieurendement inzake energie- en/of materialenbeheer beogen. Voorkeur gaat uit naar projecten die vernieuwend of visionair zijn, een multiplicatoreffect hebben, en tot stand komen in een innovatief partnerschap.

Wie mag indienen voor de regionale projectoproep? Verenigingen met rechtspersoonlijkheid; ook beroeps- en sectorfederaties horen daarbij, evenals bedrijven met een sociaal oogmerk. Initiatieven en organisaties met winstoogmerk worden uitgesloten. Een overheid kan geen project indienen, maar kan wel een partner zijn.

Voor deze editie kunnen opnieuw vervolgtrajecten worden ingediend. Het moet wel gaan om een verbreding en een evolutie van een eerder gesteund project; het mag geen herhaling zijn. Voorstellen voor een vervolgtraject worden opnieuw beoordeeld op basis van het nieuw ingediende dossier.

Indieners voor deze regionale projectoproep hebben tot 13 februari 2019 om hun dossier online in te dienen. De selectie wordt bekendgemaakt 30 mei 2019.

De lokale oproep is ondertussen afgesloten. De laureaten worden bekendgemaakt op 20 december 2018.

Bekijk hier de selectiecriteria voor deze oproep. Houd hier zo goed mogelijk rekening mee, dit bepaalt mee de slaagkansen van je kandidatuur.