Oproep voor lokale projecten (tot 2.500 euro): Gemeente voor de Toekomst

Overal groeit het besef dat lokale projecten broodnodig zijn voor de transitie naar een duurzame samenleving. Klimaatverandering tegengaan, betere mobiliteit organiseren, anders gaan wonen en duurzamer consumeren: voor elk van deze thema’s is een lokale aanpak mogelijk en nodig. Naast het goede idee en de juiste aanpak, is ook financiering voor uw project nodig. Daarom lanceren het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer en Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen opnieuw samen een oproep voor lokale projecten: ‘Gemeente voor de Toekomst’.  

Over welk soort projecten gaat het?

Het gaat om een lokaal project met een aantoonbaar milieueffect rond een of meerdere van volgende thema’s: energie, materialenbeheer, mobiliteit, voeding of landbouw, duurzaam ruimtegebruik. Het project stimuleert gedragsverandering in de lokale gemeenschap, brengt oplossingen aan voor maatschappelijke uitdagingen en/of zet mensen aan om samen de transitie naar een duurzame en hernieuwbare samenleving mee te versnellen. Het project heeft bij voorkeur een vernieuwend karakter en lange termijnperspectief.


Meer lezen over de criteria voor de oproep kan u hier.

Wil u indienen? Dat kan hier, via de website van de Koning Boudewijnstichting. Indienen kan tot 21 oktober 2019.