Elk groentje redden van een lot als afval

©Rafi Youred Jian/Creative Commons Flickr

Met Depot Margo wil RIMO Limburg jaarlijks 100 ton verse groenten, die niet verkocht worden op de veiling, overnemen voor gezonde voedselpakketten voor gezinnen in armoede. Hoe ver staat het met dit project, dat in 2017 steun kreeg van het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer om uit te zoeken wat werkt? RIMO maakte vorige maand samen met alle partners in het project een eerste evaluatie en bekeek hoe het nog beter kan.

Doel 1: Verse groenten en fruit voor alle mensen in armoede in Limburg

“Toen we begonnen in 2016, hoopten we dat we een vijftal organisaties zouden kunnen warm maken voor ons project.” In Limburg zijn nu al 19 gemeenten aangesloten. De lokale besturen vergoeden het transport en de handling. “We kunnen er op dit moment zelfs geen nieuwe bijnemen, omdat we te weinig transportmiddelen hebben om de groenten ter plaatse te krijgen,” zegt Karel Bollen van RIMO Limburg. RIMO heeft zelf nog geen bestelwagen en schakelt voor het vervoer andere partners of hun materiaal in. Met een bijkomend eigen voertuig voor Depot Margo en een beurtrol voor de organisaties hopen ze dit op te lossen. Want ze beschikken wel over voldoende koeling om de groenten in optimale omstandigheden op te slaan. De voedselhulporganisaties komen zelf hun bestelde groenten ophalen op het moment dat ze verdeling hebben.

Doel 2: jaarlijks 100 ton groenten en 10 ton fruit recupereren voor menselijke consumptie

In totaal werd meer dan 85.000 kilo groente en fruit verdeeld,  het afgelopen jaar ruim 70 ton. Zo’n 1.548 gezinnen (3.961 personen) kregen een voedselpakket met verse groenten. Dankzij de samenwerking met Voedselbank Limburg kunnen ook andere hulporganisaties verse groenten en fruit van Depot Margo bekomen. Maar niet elk seizoen zijn er evenveel overschotten beschikbaar. “Dit voorjaar viel de groenteoogst tegen en dan haalden we bijkomend vooral overschotten van appelen. Dit najaar is de appeloogst tegengevallen, we proberen met aardappelen, wortelen en peren de voedingspakketten te voorzien van verse groenten en fruit.”

Doel 3: groentekilometers beperken

RIMO Limburg wil ook de groentekilometers beperken, de afstand die moet gereden worden om de groenten van op de veiling tot bij de afnemende organisaties te krijgen. Maar minder kilometers doen om de groenten ter plaatse te krijgen en zo de uitstoot van CO2 te beperken, is niet de eerste zorg van de organisaties die de groenten en het fruit afnemen. Voor hen staat armoedebestrijding centraal.  “Ze zien er geen graten in om zelf met eigen bestelwagens over en weer te rijden. Wij willen op termijn de aanvoer en het afleveren van de groenten veel meer centraliseren en te bundelen. We moeten ze dus nog milieubewuster maken.”

Doel 4: zorgen dat er ook echt met de groenten gekookt wordt

Verschillende voedelhulporganisaties maken hier zelf al werk van door samen met de begunstigden te bekijken hoe ze de groenten kunnen klaarmaken. “We hebben nu ook twee stagiaires die een opleiding voedings- en dieetleer volgen aan de UCLL. Ze maken hun eindwerk over het gebruik van groenten door mensen in armoede en zullen bij ons stage doen in februari en ons hopelijk ook tips kunnen geven over hoe we daar nog meer kunnen op inspelen.” Gedacht wordt onder andere aan visueel uitgewerkte kookfiches. Daarnaast zal Sint-Vincentius in samenwerking met Vormingplus dit idee uitdragen via mobiele keukens.

Doel 5: overschot van de groenten verwerken via sociale tewerkstelling

Via onderzoek wordt uitgezocht hoe sociale-economiewerknemers kunnen worden ingeschakeld voor nieuwe toepassingen voor versneden en verpakte groenten. “Dit onderzoek zit nog in een pril stadium. Het probleem is om het zo te organiseren dat je een kwaliteitsvol product voor onze doelgroep, mensen in armoede, krijgt waarmee je jezelf toch niet uit de markt prijst. Voor onze doelgroep telt namelijk elke cent. Ze kopen geen soep met verse groenten tegen 4 euro als ze 3 euro betalen in een goedkope supermarkt.”