Een energiecoöperatie is geen pop-upshop

Nu het kouder wordt, doemt het afschakelplan weer op. De heisa over duurzame energielevering zet de schijnwerpers op energiecoöperaties die investeren in lokale hernieuwbare energieproductie voor en door burgers. Zoals HagelandStroomt van Transitie Scherpenheuvel-Zichem, dat steun kreeg van het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer.

Duurzame bedrijfsvoering

HagelandStroomt is nog geen coöperatie. Voorlopig is het een collectief van bezorgde burgers in het Hageland die een lokaal en hernieuwbaar alternatief van en voor burgers willen voor de elektriciteit van de grote producenten. Maar in minder dan een jaar tijd hebben Frank Van de Gehuchte en de medeleden van HagelandStroomt al bergen werk verzet.

Eigen stroom produceren zit er nog niet in,” zegt hij. “We hebben via REScoop Vlaanderen veel contact gehad met andere energiecoöperaties. We kunnen hun kennis en ervaring aanspreken. En allemaal raden ze aan om ervoor te zorgen dat we eerst voldoende projecten in onze portfolio hebben vooraleer we de stap naar een coöperatie zetten.”

Want een coöperatie is geen pop-upshop. Het is niet de bedoeling dat ze na een paar maanden alweer verdwijnt wanneer trekkers afhaken. Coöperanten engageren zich op de lange termijn en een coöperatie moet leveranciers en afnemers duurzame bedrijfsvoering kunnen garanderen. Maar dat betekent niet dat HagelandStroomt ondertussen de kat uit de boom kijkt.

Win-win

Met twee informatievergaderingen, in mei en september, maakte HagelandStroomt voldoende burgers warm om mee te stappen in een project voor een PV-installatie op het dak van ontmoetingscentrum De Hemmekes in Zichem. De installatie zal worden gebouwd en beheerd door EcoPower, maar de investerende burgers van HagelandStroomt delen in de winst.
“Hageland Stroomt organiseerde de informatievergaderingen en deed daarnaast veel voorbereidend werk om een geschikt dak te vinden, in samenwerking met de Milieudienst. De contacten met de stad verlopen vlot. Zij wilden zo’n installatie, maar ze hadden een beperkt budget, en wij hebben gezorgd voor extra kapitaal. Een win-win.”

LICHT

In totaal zijn 160 aandelen van 250 euro nodig, Hageland Stroomt heeft er al 100 verkocht. In maart 2019 zal EcoPower met de installatie beginnen. En er staan nog projecten op stapel. Zo is HagelandStroomt geselecteerd als een van de tien begeleidingstrajecten in het kader van het provinciaal klimaatproject LICHT Vlaams-Brabant. Dat wil lokale energie-initiatieven een duwtje in de rug geven. Een tweede project, een elektrische deelauto, behaalde tijdens de vorige Stroomversnellerscampagne voldoende stemmen voor een projectdossier bij het Vlaams Energieagentschap.

Boeren

“Een ander project waar we aan mee willen werken is het INTERREG-project ECCO (Energy Community Co-Operatives ). Dat wil de samenwerking tussen burgers en landbouwers om lokaal zon- en windenergie te oogsten, faciliteren. Boeren staan onder druk om hun grond of dak te verhuren aan de grote energiespelers. Wij willen hun duidelijk maken dat ze ook in een lokaal hernieuwbare-energieproject kunnen stappen, waar zijzelf en hun medeburgers beter van worden. Voor een grotere energiecoöperaties is het niet evident om die lokale contacten te leggen, dat kunnen wij beter.”

De bedoeling voor dit project en voor toekomstige projecten is om ook een deel van de winst te investeren in lokale projecten voor energie-efficiëntie met speciale aandacht voor mensen in energiearmoede.