Criteria voor de beoordeling van uw project met regionale focus:

 • uw transitieproject moet vernieuwend of visionair zijn

  • een sector met tot nog toe weinig aandacht voor het milieu

  • een nieuwe doelgroep

  • beantwoorden aan één van de volgende thema's: textiel, voeding of (wijk)renovatie

  • het type activiteit of de methodologie

Energie: projecten over  energiebesparing, hernieuwbare-energieproductie, duurzaam (lokaal) energiebeheer.

Materialenbeheer: projecten over onder andere hergebruik, gesloten kringlopen, levensduurverlenging, resource efficiency, deeleconomie, ecodesign of anders ontwerpen, …

 • uw transitieproject moet een (potentieel) aantoonbaar en blijvend milieurendement hebben

De meting van het milieurendement kan gebeuren aan de hand van cijfermateriaal, maar ook op minder kwantificeerbare manieren zoals een inschatting door een team van experten.

Een blijvend milieurendement kan betekenen dat het project zelfredzaam wordt of dat de resultaten ervan blijven voortduren na de looptijd van twee jaar.

De voorkeur gaat uit naar een project dat:

 • vernieuwend is met betrekking tot doelgroep, methodologie en/of inhoud

 • een (potentieel) multiplicatoreffect heeft, bijvoorbeeld door de schaal of het draagvlak van het project te vergroten of door de doelgroep uit te breiden.

 • een innovatief partnerschap is: de partnerschap kan vernieuwend zijn doordat minder evidente partners elkaar vinden, bijvoorbeeld een milieu-organisatie en een beroepsfederatie. Ook samenwerkingsverbanden met een reële meerwaarde binnen een koepel of tussen gelijksoortige organisaties, bijvoorbeeld onderwijskoepel, beroepsfederatie of samenwerking tussen gemeenten kunnen vernieuwend zijn.

Bijkomende voorwaarden:

 • het project wordt uitgevoerd in het Vlaamse Gewest
 • het project heeft een doordacht en realistisch budget dat beschrijft waarvoor de middelen dienen. Alle soorten kosten (materiaal, vergoedingen, …) kunnen ingebracht worden, zolang ze projectgebonden zijn. Indieners kunnen tot maximum 40.000 euro aanvragen. Projecten hebben een looptijd van 1 jaar, maar kunnen uitzonderlijk verlengd worden. 

OPGELET Ook vervolgtrajecten kunnen worden ingediend. Het moet wel gaan om een verbreding en een evolutie van een eerder gesteund project; het mag geen herhaling zijn. Voorstellen voor een vervolgtraject worden opnieuw beoordeeld op basis van het nieuw ingediende dossier.

Zijn uitgesloten:

 • projecten waarvan het effect zich (grotendeels) buiten het Vlaamse Gewest situeert

Wie kan indienen?

 • verenigingen met rechtspersoonlijkheid
 • initiatieven en organisaties met winstoogmerk worden uitgesloten. Beroeps- en sectorfederaties behoren expliciet wel tot de doelgroep, net als bedrijven met sociaal oogmerk.
 • een overheid kan geen project indienen, wel optreden als partner.
 • De regionale oproep loopt tot en met 24/02/2021. Dien uw kandidaatsdossier in via de website van de Koning Boudewijnstichting. Vergeet hierbij niet om folder op de aandachtig te lezen.