Tuinschatten op zorghoeve Sint-Jansberg

Wie?

Zorghoeve Sint-Jansberg vzw

Wat?

Installeren en optimaliseren van een zelfpluktuin voor de bewoners en voor bezoekers die de weg van groenten, bessen, kruiden van tuin naar bord zo klein mogelijk willen maken

Waar?

Limburg

Thema:

mobiliteit, voeding/landbouw, duurzaam ruimtegebruik

In eigen woorden:

“Het is vanuit economisch en ecologisch oogpunt een positieve trend dat mensen opnieuw zelf groenten, kruiden en bessen gaan kweken. Zo worden er geen of minder pesticiden gebruikt en zijn er geen transportkosten van groenten naar verkooppunten. Maar niet iedereen heeft voldoende plaats of tijd om een moestuin aan te leggen en te onderhouden. Bij ons kunnen mensen hun gewenste hoeveelheid komen oogsten. Wie bieden ook kant-en-klare gerechten aan, gemaakt door onze jongeren, met de seizoensgebonden tuinschatten. Bovendien is een zelfpluktuin een ideale ontmoetingsplaats en bevordert hij de sociale cohesie. Zo worden we een schakel om deze vorm van duurzame voedselproductie verder te ontwikkelen. Tezelfdertijd bieden we zinvol, functioneel en leerrijk werk aan onze jongvolwassenen met ASS.”

Bedrag:

2.500€

Link:

www.zorghoeve-sintjansberg.be