Pomona Logistics

Wie?

Pomona Logistics

Wat?

Een gecoördineerd systeem voor bestelling, levering en facturatie voor kleinschalige, structureel duurzame en coöperatieve landbouwinitiatieven

Waar?

Sint-Niklaas

Thema:

energie, mobiliteit; voeding/landbouw

In eigen woorden:

“Pomona is een vernieuwend, coöperatief boslandbouwbedrijf, waar de consumenten en de landbouwers samenwerken in één bedrijf. Het bedrijfsmodel is zowel landbouwkundig als sociaal herstellend met focus op transitie. Voedselproductie is lokaal, agro-ecologisch, slaat tegelijkertijd koolstof op in de grond en herstelt het bodemleven. We werken lokaal, en vergroten het draagvlak voor agro-ecologie in het algemeen en agroforestry in het bijzonder door middel van wetenschappelijk onderzoek, samenwerking met experts en innovatieve communicatie. We willen een voorbeeld zijn voor andere korte-keteninitiatieven door alternatieve (landbouwkundige) modellen en technologische ondersteuning zoals apps, en deelsystemen te ontwikkelen. We willen zo tot een volledig gesloten economisch en ecologisch systeem komen, waar de voedselproductie samenvalt met de voedselnoden van coöperanten en er geen externe inputs (energie, bemesting, plaagbestrijding) meer nodig zijn. Aangezien het niet de bedoeling is dat de vennoten zelf naar de boerderij gaan, en het aanbod erg kan wijzigen week tot week, is er nood aan een gecoördineerd systeem voor bestellingen, levering en facturatie.”

Bedrag:

2.500€

Link:

www.pomonacoop.be