K.R.E.A.tie (de creatie van een methodiek voor Kredietverleningen gekoppeld aan Renovatie-en EnergieAdvies)

Wie?

Dubolimburg vzw

Wat?

Ontwikkelen van een methodiek om een aankoop- en renovatielening te koppelen aan renovatie- en energieadvies

Waar?

Vlaams Gewest

Thema:

duurzaam bouwen

Partners:

Dubolimburg vzw; Onesto; IGEMO

In eigen woorden:

De aankoop van een woning is voor vele mensen een sleutelmoment in hun leven, maar ook hét moment om weinig energiezuinige woningen te renoveren. Vrijwel alle kopers zullen de aankoop financieren met een woonkrediet. Mensen met een beperkt inkomen kopen vaak woningen met een hoge renovatienood. Het eigen beschikbare budget dient dan ook optimaal ingezet te worden om te vermijden dat ze jarenlang vastzitten aan een energieverslindende woning, met alle maatschappelijke (klimaat) en sociale (hoge energierekening) gevolgen vandien.

Op basis van een voorafgaand advies kan een aangeboden krediet optimaal gestructureerd worden om zowel de koop als de renovatie te financieren. De koper heeft het voordeel dat hij/zij onafhankelijk advies en ondersteuning krijgt zodat men bij aanvang de juiste keuzes maakt. Het profijt voor de kredietgever uit zich in het overwogen inzetten van financiële middelen, betere terugbetalingscapaciteit van de bewoners en gegarandeerde meerwaarde van het goed.

Deze methodiek wil dus energiezuinigere woningen, hoger wooncomfort, waardevermeerdering van het vastgoed, een hogere renovatiegraad bij specifieke doelgroep en hogere garanties op uitvoering en terugbetalingscapaciteit. Hij zal getest en geëvalueerd worden op 20 woningen.

Bedrag:

25.000€

Link:

www.dubolimburg.be