Klusbib Mechelen

Wie?

Deelbaar Mechelen vzw

Wat?

Een gereedschapsbibliotheek waar inwoners van Mechelen tegen 20 euro lidgeld per jaar gereedschap voor klussen in huis of in de tuin kunnen ontlenen

Waar?

Mechelen

Thema: 

materialenbeheer

In eigen woorden:

“De meeste Vlamingen gebruiken het gereedschap voor hun tuin of voor klussen in huis slechts in beperkte mate. Vaak zijn deze toestellen bovendien goedkoop en hebben ze een korte levensduur. Met de Klusbib krijgen mensen de kans om met duurzaam gereedschap te werken. Elk toestel in de bib wordt intensief gebruikt. Zo vermijden we te zwaar te putten uit schaarse grondstoffen en overtuigen we burgers van de noodzaak en de voordelen van de deeleconomie. De Klusbib wil de leden zoveel mogelijk laten participeren in het project door eigen toestellen in de Klusbib te stockeren en overschotten van bouwmaterialen te delen met leden.”

Bedrag:

2.500 €

Link:

www.klusbib.be