Groene stapstenen voor huismussen

Wie?

ABLLO

Wat?

Honderd groene stapstenen realiseren in vijf stedelijke cirkels rond 5 optimale locaties voor huismussen

Waar?

Oost-Vlaanderen

Thema:

duurzaam ruimtegebruik

In eigen woorden:

“Uit onderzoek blijkt dat het ruimtegebruik van stedelijke huismussen sterk beperkt wordt omdat groen in de stad verdwijnt. Hierdoor geraken uitgevlogen nestjongen veel moeilijker bij naburige kolonies (‘natale dispersie’). Dit tast de genetische uitwisseling tussen kolonies aan, evenals de genetische variatie binnen elke kolonie. Op de lange termijn worden dergelijke genetisch verarmde kolonies minder weerbaar tegen veranderingen in hun leefomgeving, terwijl ze op de korte termijn een verhoogde kans lopen op populatie-afname en uitsterven. Kleine populaties verdwijnen steeds vaker terwijl grote populaties kleiner worden. Met dit project willen we dit proces een halt toeroepen door natale dispersie tussen naburige kolonies opnieuw mogelijk te maken. We doen dat via het verhogen van de hoeveelheid groenelementen in het stedelijke milieu. De stapstenen bestaan uit gevelgroen zoals klimplanten, dichte struiken, korte hagen, en een zaadrijke border.”

Bedrag:

2.500€

Link:

www.abllo.be