Collievlinderpad

Wie?

Wijkwerking Groenpark Roeselare vzw

Wat?

Met de creatie en het onderhoud van een vlinderpad willen we op een vanzelfsprekende en aangename manier de wisselwerking tussen generaties aanmoedigen

Waar?

Roeselare

Thema:

duurzaam ruimtegebruik

In eigen woorden:

“Een nogal triestige passage van de Collievijverbeek door onze bruisende wijk ‘Het Groenpark’, langs een toeristische fiets- en wandelroute, is voor de bewoners een inspiratiebron om samen te werken aan de toekomst van de 'nieuwe' Collievijverbeek. Na een grondige ingreep door de provincie West-Vlaanderen en stad Roeselare willen wij, Groenparkers, zélf beek en pad in verschillende stappen omvormen tot een aangename groene ader in Roeselare, o.a. met een vlinderpad. De natuurlijke biotoop van veel vlindersoorten staat onder druk. Met dit vlinderpad willen we een plaats voor ontmoeting creëren, een educatieve plek waar veel ruimte is voor wederzijdse betrokkenheid. Met ons initiatief willen we het gevoel van veiligheid verhogen en vooral de omgeving aantrekkelijker maken voor de bewoners en de vele passanten.”

Bedrag:

2.500€

Link:

https://thierrybouckenoogh.wixsite.com/groenparknews