Citamine - vitamine voor de stad

Wie?

Citamine

Wat?

Van Mechelen een eetbare stad maken door op 10 locaties een moestuinbak plaatsen in voortuinen van Mechelse burgers; de  oogst is voor de bewoners en omwonenden.

Waar?

Mechelen

Thema:

energie, voeding/landbouw, duurzaam ruimtegebruik

In eigen woorden:

“Met Citamine – vitamine voor de stad – willen we van Mechelen een eetbare stad maken. Citamine wil immers verse en zelfgeteelde groenten, fruit en kruiden uit lokale oogst zo dicht mogelijk bij de burgers brengen en oogsttuinen in de stad een prominente plaats geven. We willen op deze manier bijdragen aan een leefbare stad doordat Mechelse burgers kunnen kiezen voor eigen geteelde groenten, fruit en kruiden. Tijdens de moestuincoaching willen we tevens de buurtcohesie verbeteren door deze coaching aan te bieden aan alle geïnteresseerde omwonenden. Iedereen kan het geleerde zelf ook toepassen in de eigen tuin of op het terras, waardoor we nog meer groen in de stad brengen. Als burgerinitiatief dragen we hierdoor bij aan de klimaatdoelstellingen.”

Bedrag:

2.500€

Link:

www.citamine.be