CircularDiversity

Wie?

Het Vindingrijk

Wat?

Nieuwkomers opleiden tot circulair vormingswerker door ze te leren upcyclingworkshops te organiseren en zo van hen circulaire ambassadeurs te maken

Waar?

Vlaamse Gewest

Thema:

materialenbeheer, mobiliteit

In eigen woorden:

“Met dit traject verspreiden we het gedachtegoed van de circulaire economie in twee stappen. We doen dat door nieuwkomers meteen mee te nemen in dit verhaal en van hen circulaire ambassadeurs te maken die helpen te sensibiliseren. Zo werken we aan een inclusieve circulaire maatschappij. Tijdens de opleiding verwerven ze theoretische en praktische competenties over duurzaamheid en hergebruik die ze via eigen workshops delen met anderen. Door hen op te leiden tot vormingswerker creëren we een dynamische verschuiving van 'de nieuwkomer als cursist' naar 'de nieuwkomer als lesgever'. De motivatie voor dit traject is dus drieledig: nieuwe jobs in de circulaire economie creëren, zorgen voor nieuwe profielen voor kansengroepen en deze kansengroepen emanciperen. Ze zijn niet meer passief, maar werken actief mee aan hun eigen traject.”

Bedrag:

2.500€

Link:

www.hetvindingrijk.be