Bedrijfsoverdracht aan nieuwe generatie klimaatboeren

Wie?

De Landgenoten

Wat?

Bundelen van juridisch-technische en landbouw-praktische expertise, samen met knowhow over alternatieve financiering zodat een nieuwe generatie boeren het werk van de biopioniers op deze rijke bodems kan verderzetten

Waar?

Vlaams Gewest

Thema:

duurzame landbouw

Partners:

Access to Land-netwerk; BioForum Vlaanderen; Boerenbond & ABS; Boeren op een Kruispunt; juridisch kantoor Verbist; Cera (afdeling coöperatief ondernemen)

In eigen woorden:

Wekelijks verdwijnen 25 landbouwbedrijven in Vlaanderen. De gemiddelde leeftijd van de Vlaamse boeren is hoger dan 50. In het huidig landbouwmodel van steeds meer produceren voor minder geld, houden vele boerenfamilies het voor bekeken. Wie gaat er binnen 20 jaar voor ons voedsel zorgen? Toch wil een groeiende groep jonge mensen boeren, maar wel anders. Ze willen – voor een eerlijk inkomen – landbouw verzoenen met de huidige klimaat en milieu-uitdagingen. 

Het ontbreekt deze nieuwe generatie klimaatboeren niet aan ideeën, wel aan grond om ze te realiseren. En daar nijpt het schoentje: de prijs van landbouwgrond is de afgelopen tien jaar verdrievoudigd. Landbouwgrond kopen is voor hen niet meer haalbaar. Tegelijk komen de boeren die in de jaren '70 en '80 een biologisch landbouwbedrijf opgebouwd hebben, aan hun pensioenleeftijd. Met dit initiatief creëren we een hefboom voor de nieuwe generatie, opdat opgebouwde bodemvruchtbaarheid op deze biogronden over de generaties beschermd wordt.

Door de complexiteit van bedrijfsovernames worden landbouwgronden van stoppende bioboeren nu namelijk verkocht zonder de biologische meerwaarde ervan te beschermen. Bij overdracht naar gangbare boeren zullen kunstmest en chemische pesticiden het bodemvoedselweb verstoren. Ook herbestemming naar niet-landbouw is een enorm verlies aan deze natuurlijke rijkdom. Dit willen we stoppen. Een landbouwgrond die eenmaal biologisch is, moet biologisch bewerkt blijven. Dit is in het belang van de hele maatschappij gezien de ecosysteemdiensten van een gezonde, humusrijke bodem.

Bedrag:

25.000€

Link:

www.delandgenoten.be