Zonneplan Scherpenheuvel-Zichem

Wie?

Transitie Scherpenheuvel-Zichem VZW

Wat?

Een energiecoöperatie oprichten om te investeren in lokale hernieuwbare energieproductie

Waar?

Scherpenheuvel-Zichem

Thema:

energie

In eigen woorden:

“Transitie Scherpenheuvel-Zichem wil een energiecoöperatie oprichten met als doel investeren in lokale hernieuwbare energieproductie en nadien de winst na een billijke vergoeding van de coöperanten besteden aan lokale energie-efficiëntieprojecten.

Zo willen we de inwoners actief betrekken bij de transitie naar een duurzame, klimaatneutrale en rechtvaardige gemeenschap. Dit doen we door burgers de kans te geven te investeren en te participeren in lokale hernieuwbare energieproductie.

Daarnaast willen we een deel van de winst investeren in lokale energiebesparende en energie-efficiënte maatregelen met speciale aandacht voor mensen met een bescheden inkomen of in energiearmoede. Voor de sociale inclusie is het plaatselijke woonloket Wonen aan de Demer onze partner. Een eerste projectidee is het installeren van zonnepanelen op de daken van de gemeentelijke gebouwen.

Dit project schept de mogelijkheid voor inwoners van een weinig verstedelijkte gemeente als de onze om direct te investeren in lokale hernieuwbare energieproductie. Het helpt mensen bewust te maken van de nodige transitie naar duurzame energieproductie en -consumptie. De energiecoöperatie kan op termijn partners en coöperanten aantrekken uit naburige gemeenten en samenwerken met lokale besturen.”

Partners:

REScoop Vlaanderen, REScoops PajoPower, ZuidtrAnt en Bronsgroen, Provincie Vlaams-Brabant, Kringwinkel Hageland, Gemeente Scherpenheuvel-Zichem, OCMW en Woonloket "Wonen aan de Demer"

Bedrag:

2.500 euro

Link:

www.scherpenheuvel-zichem.transitie.be