Urban mining van grondverzet tot circulaire leembouwmaterialen

Wie?

BC Studies vzw

Wat?

Grondverzet van grote werven omvormen tot circulaire leembouwmaterialen in een proces van 'urban mining'

Thema:

duurzaam materialenbeheer

Partners:

Vlaams Architectuurinstituut, De Meuter bvba, Bouwtechnisch Labo Technologiecampus Gent, Het Leemniscaat bvba, Esher bvba, BC Materials cvba,  Tervuren, Craterre (Frankrijk)

Waar?

Vlaanderen

In eigen woorden:

De bouwsector stoot een derde van de totale hoeveelheid CO2 uit en delft een derde van alle grondstoffen. Hij is daarmee de grootste vervuiler per economische activiteit. Elke ingreep in deze sector heeft dus een multiplicatoreffect voor het milieu.

De eerste stap van bouwen is grond afgraven. Deze is moeilijk te stockeren en het transport ervan is vervuilend. Dit project wil de grondverzetketen als kringloop zonder afval sluiten in een proces van 'urban mining'. Leembouwmaterialen zijn oneindig circulair en CO2-neutraal, zorgen voor een gezond binnenklimaat en bevatten minieme grijze energie.

Ze vinden echter moeilijk hun weg van een pioniersniche naar een bredere groeimarkt. Dit initiatief wil sensibiliseren rond de mogelijkheden, en kennis verspreiden. Het wil architecten die materialen kiezen voor hun ontwerp meer opties van radicaal duurzame bouwmaterialen geven en zorgen dat meer aannemers die circulaire leembouwmaterialen kunnen verwerken. Daarnaast willen we publieke en private bouwheren en het bredere publiek, en instellingen verantwoordelijk voor certificering en normering sensibiliseren.

Bedrag:

24.997€

Link:

http://studies.bc-as.org/

http://studies.bc-as.org/