Sheep On Wheels

Wie?

Vzw Chillkameel

Wat?

Mobiel recyclingplatform om consumenten te informeren over bewust omgaan met productkeuze

Waar?

België

Thema:

duurzaam materialenbeheer

Partners:

BLC, Dirickx Consulting, Brightwolves

In eigen woorden:

De vzw is ontstaan uit een groep scholieren die in een vrijwillig project tijdens het middelbaar een stuk natuur beheerden en een aantal ecologische projecten op school op zich namen samen met een leerkracht/bioloog. Om het voortbestaan van de groep te garanderen na de middelbare school is de vzw opgericht.

We hebben gezocht naar een manier om onze passie over te brengen. Zo kwam het idee van een mobiel recycling center, waarrond we een pakkend verhaal kunnen opbouwen: ons bewegen door ons land en plasticvervuiling aanpakken waar we het zien. Niet enkel het probleem, maar vooral de oplossing en welke uitdagingen daar bij komen kijken.

Ons project heeft verschillende doelgroepen. We richten ons enerzijds op onderwijs. Door te tonen wat een groep gemotiveerde jongeren kan bereiken hopen we de ondernemingszin van jongeren aan te wakkeren. We kunnen de machineonderdelen ook geheel aanbieden (zonder commercieel doel) aan technische scholen zodat leerkrachten zelf aan de slag kunnen met een klas. Door de mobiliteit van het project zijn we ook in staat om een publiek aan te spreken op evenementen met een link naar duurzaamheid/ ecologie/ natuur/...

We willen zo consumenten bewustzijn en alternatieven aanreiken en ondernemers of producenten bereiken die via het project meewerken aan een duurzame circulaire economie. Door de consumenten enerzijds de problematiek te tonen maar vooral de oplossingen en alternatieven aan te brengen hopen we op een langetermijneffect waarbij de duurzame, transparante en circulaire economie kan groeien.

De machines die we maken zijn gebaseerd op open source plannen. Wij voegen onze aanpassingen, leveranciers en extra informatie toe om zo een zo laag mogelijke startdrempel te bekomen. We hopen zo bedrijven, leerkrachten en scholen aan te zetten om zelf aan de slag te gaan. Ze kunnen hun plasticafval omvormen tot een grondstof en deze doorgeven/verkopen of er zelf nieuwe producten mee maken.

Bedrag:

20.000€

Link:

www.sheeponwheels.com