Groene warmte beslissingsboom en infosessies voor huishoudens

Wie?

Bond Beter Leefmilieu

Wat?

Door het ontwikkelen van een digitaal informatieplatform groene warmte, infosessies voor huishoudens en plaatsbezoeken aan inspirerende projecten werken aan een fossielvrije warmtevoorziening

Waar?

Vlaanderen

Thema:

duurzame energie

Partners:

ODE Vlaanderen, Vlaamse provinciale steunpunten duurzaam bouwen en wonen, provincie Vlaams-Brabant, Eandis

In eigen woorden:

In bijna alle Vlaamse woningen werkt de verwarming op aardgas of mazout. De klimaatverandering noopt ons echter om het gebruik van fossiele energie tot bijna nul terug te dringen. Een vergroening van onze warmtevraag dringt zich op. Toch leeft dit thema nauwelijks. Via dit projectvoorstel willen we de ontwikkeling van een groene en fossielvrije warmtevoorziening stimuleren in Vlaanderen.

Om dit thema op de kaart te zetten, zetten we zowel in op verdieping als verbreding. Verdieping, door een omvattend beeld te schetsen van alle alternatieve verwarmingsvormen en het tonen van goede voorbeelden die anderen aanzetten tot actie. Verbreding, door gemeentelijke besturen instrumenten in handen te geven om hun burgers een goede keuze omtrent groene warmte te laten maken.

We willen een digitaal informatieplatform groene warmte ontwikkelen, rondleidingen organiseren en infosessies voor huishoudens geven. Via het digitaal platform zetten we de mogelijkheden voor fossielvrije verwarming op een rij en gidsen we op een laagdrempelige manier particulieren via een beslissingsboom naar een bruikbaar duurzaam alternatief voor hun verwarmingsvraag. Deze tool komt op de Ecobouwers website van BBL en wordt zo ontworpen dat gemeenten hem kunnen personaliseren en tonen via hun eigen gemeentelijke kanalen.

We bieden bovendien hun burgers de mogelijkheid aan om groene warmteprojecten te bezoeken tijdens Ecobouwers Opendeur. Bijkomende willen we de gemeenten ondersteunen bij het bewust maken over groene warmte door een informatiesessie te ontwikkelen, gebaseerd op de beslissingsboom.

Met dit project wordt een solide basis gelegd voor een succesvol toekomstig CO2-reductiebeleid door groene warmte. Duurzame verwarmingssystemen ter vervanging van een cv-ketel op gas doen de CO2-uitstoot voor verwarming dalen met zo'n 40 tot 80 procent. Dit project geeft besturen en burgers de instrumenten en de kans om dit mee te realiseren.

Hiermee hopen we de markt van groene verwarmingsvormen aan te zwengelen opdat zij hun marktaandeel vergroten. Met ons project dragen we op termijn bij tot een breder consumentenvertrouwen en een gunstigere prijszetting voor de particuliere markt. Gelijktijdig werken we mee de belangrijkste drempels weg waar investeringen in groene warmte mee kampen, zijnde hoge investeringskosten en onzekerheid omtrent de return van de investering.

Bedrag:

 

24.380€

Link:

www.bondbeterleefmilieu.be

http://www.bondbeterleefmilieu.be