Brugse Duurzame Mobiliteitswijzer

Wie?

Klimaat Podium Brugge vzw

Wat?

Burgers en organisaties informeren over de duurzame alternatieven voor de auto in de regio

Waar?

Brugge

Thema:

energie, mobiliteit

In eigen woorden:

“Je wil de auto aan de kant laten. Maar welke duurzame vervoerswijzen zijn er eigenlijk en hoe ver geraak je daar mee? Met de Duurzame Mobiliteitswijzer wil Klimaatpodium Brugge burgers en organisaties informeren over de duurzame alternatieven voor de auto in de regio in de hoop dat ze die ook zullen gebruiken.

We willen de aanbieders van vervoersdiensten ook stimuleren tot het ‘‘verduurzamen’ van hun aanbod. Door de Duurzame Mobiliteitswijzer continu te actualiseren en halfjaarlijks zijn status te publiceren willen we de evolutie van duurzame mobiliteit in de regio meetbaar maken en visualiseren. We willen zo ook de effecten van wijzigingen in het vervoersaanbod en in het beleid meten. Tot slot willen we de overheid aanmoedigen om een dynamisch mobiliteitsbeleid te voeren en de eigen diensten het goede voorbeeld te laten geven.

We willen de duurzame mobiliteitswijzer eerst uitwerken voor de regio Brugge omdat Brugge als een middelgrote centrumstad een mooie case study kan zijn om tot een evenwicht tussen verschillende vervoersmodi te komen met een minimale CO2 uitstoot. Het concept kan na evaluatie voor elke centrumstad of regio worden toegepast.”

Partners:

Stad Brugge, CVBA Coopstroom, Burgerbeweging, middenveld en ecologie-gericht organisaties, Vlaamse overheid, Voka en Unizo; Brugse hogescholen Vives en Howest en hun respectievelijke associaties met KUL en RU Gent, mobiliteitsverenigingen zoals Bond bus- tram en treingebruikers

Bedrag:

2.500 euro

Link:

www.klimaatpodium.be