Wijk van de toekomst

Wie?

Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen

Wat?

Bestaande of nieuwe wijkcomités ondersteunen om samen met lokale besturen, experten en andere actoren te bouwen aan een duurzame wijk

Waar?

Vlaams Gewest

Thema:

duurzaam wonen, duurzaam met materialen en energie

In eigen woorden:

Er zijn wereldwijde inspanningen nodig om de opwarming van de aarde tegen te gaan. De verantwoordelijkheid ligt bij de overheden, maar we stellen vast dat het vaak moeilijk blijft voor steden en gemeenten om tot actie over te gaan. Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen wil deze ‘lokale actie’ helpen in te zetten en te versnellen, samen met de burgers.

De ‘Wijk van de toekomst’ is een methodiek die bestaande of nieuwe wijkcomités helpt om in samenwerking met lokale besturen, experten en andere actoren te komen tot structurele, duurzame oplossingen. We gaan actief op zoek naar vernieuwende samenwerkingsverbanden tussen diverse lokale actoren; originele ideeën die tot de verbeelding spreken en anderen inspireren; mogelijkheden tot opschalen. De bedoeling is om zo te komen tot integrale, duurzame wijken.

We zullen de methode ontwikkelen in acht wijken in de provincie Vlaams-Brabant. De wijken vertrekken vanuit het thema mobiliteit, waarna andere thema’s als circulaire economie en energie volgen. Per wijk helpt een extern expert oplossingen voor de geformuleerde problemen te detecteren en selecteren. 

Welke oplossingen uit de bus komen, hangt af van de wijkbewoners en de dynamiek. Door participatief te werken zorgen we dat deze oplossingen een breed draagvlak hebben. Per wijk is er ook een (groep van) webbeheerder(s) voor de online communicatie over de ervaring van de eigen wijk, om zo andere bewoners te werven.

Aan het einde van het traject, in 2019, volgt een draaiboek dat de belangrijkste stappen, aandachtspunten en concrete tips aanreikt, op basis van de ervaringen van alle projectpartners. 

Bedrag:

24.705 euro

Link: