Repair@Work

Wie?

Netwerk Bewust Verbruiken

Wat?

Via activiteiten als teambuilding in bedrijven een brede doelgroep op een originele manier in contact brengen met de mogelijkheden en voordelen van repareren

Waar?

Vlaams Gewest

Thema:

duurzaam met materialen

In eigen woorden:

Met de Repair Cafés was Netwerk Bewust Verbruiken (NBV) de voorbije jaren een sterke gangmaker voor repareren in een circulaire economie. Met meer dan 150 lokale groepen maken we repareren toegankelijk voor een divers publiek. We hebben de expertise, het netwerk en de naamsbekendheid. Met Repair@Work willen we ons netwerk verankeren en ten dienste stellen van iedereen. 

We bieden voortaan bedrijven en overheden reparatieworkshops die ze kunnen gebruiken voor teambuilding, creativiteitssessies, duurzaamheidsdagen… Dit brengt mensen uit verschillende sectoren die de weg nog niet gevonden hebben naar een Repair Café op een toegankelijke en aantrekkelijke manier in contact met de mogelijkheden en voordelen van repareren.

Daarnaast zetten we een lerend netwerk van professionele reparateurs en partners op, dat vaardigheden en praktijken bundelt en breder verspreidt, en van waaruit nog meer nieuwe, innovatieve initiatieven kunnen groeien. Voor het lerend netwerk betrekken we reparateurs uit verschillende disciplines en werken we samen met opleidingsinstellingen.

Repair@Work verhoogt onze impact en creëert een financieel duurzaam model. We diversifiëren onze inkomstenbronnen, zodat we niet-commerciële repairactiviteiten kunnen ondersteunen. Door te investeren in een lerend netwerk, nieuwe partnerschappen, goede marketing, andere doelgroepen en een verdienmodel tillen we de repareerbeweging naar een hoger niveau.

Bedrag: 

24.950 euro

Link: