e-Mission: verduurzaming van de Vlaamse filmopleidingen

Wie?

Vlaams Audiovisueel Fonds

Wat?

Duurzaamheid integreren in de filmopleidingen voor studenten en voor docenten

Waar?

Vlaamse Gemeenschap

Thema:

duurzaam met materialen

In eigen woorden:

Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) zet sinds 2013 sterk in op duurzaamheid en richt zich daarbij naar professionele filmmakers. Vanaf 2016 willen het VAF en de filmscholen samen ook filmstudenten en hun docenten vertrouwd maken met de principes van duurzaam filmen. Als onze filmmakers van morgen tijdens hun opleiding duurzaam leren werken, zullen de effecten later voelbaar zijn.

 

Het VAF is internationaal gerenommeerd inzake duurzaam filmen. We begeleidden intussen 32 speelfilms en 14 reeksen van 25 producenten. Bij de nulmeting in 2013 werd bij het maken van een Vlaamse film gemiddeld 83 ton CO2 uitgestoten. In 2015 noteerden we 51 ton CO2 per film. Toch is er nog veel werk om duurzaamheid te verankeren in de sector. 

De studenten krijgen een algemene theoretische sessie over duurzaam filmen. Er is een praktische workshop waarbij ze die kennis leren toepassen op hun eigen studentenkortfilm. Er zullen steekproefsgewijs bezoeken worden gedaan aan hun sets. Na de opnames kunnen ze deelnemen aan de workshop ‘best practice sharing’. 

Docenten kunnen deelnemen aan bovenstaande contactmomenten en aan gespecialiseerde technische workshops van het VAF. Het VAF ontwikkelt ook een lessenpakket over duurzaam filmen. We voorzien ook in een CO2-calculator voor kortfilm om de CO2-uitstoot van de studentenfilms te meten. De aandacht voor duurzaamheid in de filmopleiding kan afdelingshoofden van andere opleidingen of de directies van de hogescholen inspireren om een duurzamer beleid te voeren.

Bedrag:

25.000 euro

Link: