Een afval- en sorteerscan voor kwetsbare huishoudens

Wie?

Komosie vzw

Wat?

Kwetsbare gezinnen krijgen via een afval- en sorteerscan hulp om afval te voorkomen en het afval dat er is, correct te sorteren

Waar?

Vlaams Gewest

Thema:

duurzaam met materialen

In eigen woorden:

Correct omgaan met afval heeft een directe en positieve impact op gezinnen in armoede. Door kwetsbare groepen te informeren over en te ondersteunen bij het correct sorteren van hun afval, stimuleren we milieubewust gedrag, maar dit heeft ook een financiële impact. Wie afval voorkomt, via afvalvriendelijke consumptie, bespaart. En wie afval sorteert, bespaart nog eens.

Het is dus belangrijk dat kwetsbare huishoudens inzicht krijgen in hoe om te gaan met hun afval en hen toe te leiden naar initiatieven voor hergebruik zoals Kringwinkels en Repair Cafés. Informatiecampagnes bereiken deze doelgroepen echter minder goed. Komosie en de Energiesnoeiers willen het succes van de energiescan herhalen met een afval- en sorteerscan voor deze huishoudens. 

Tijdens een individueel huisbezoek informeren en sensibiliseren we kwetsbare gezinnen over het voorkomen en correct sorteren van afval. We geven concrete oplossingen en antwoorden op problemen en vragen. Doordat Energiesnoeiers veelal zelf een geschiedenis hebben van maatschappelijke kwetsbaarheid, kunnen ze deuren openen die voor anderen vaak gesloten blijven.

In Vlaanderen zijn er verschillende beheersorganisaties verantwoordelijk voor de promotie van de selectieve inzameling en de sortering van afvalstromen. We willen evolueren naar een duurzame klaverbladfinanciering voor de afval- en sorteerscan waarbij elke beheersorganisatie voorziet in een deel van de financiering. Ze hebben er namelijk belang bij dat hun boodschap iedereen bereikt. 

Bedrag:

25.000 euro

Link: