't Compostjen wijkcompostering

Wie? 

’t Compostjen vzw

Wat? 

't Compostjen is de eerste wijkcompostering in Lokeren en omgeving door wijkbewoners om GFT-resten van bewoners in te zamelen en te verwerken tot waardevolle compost voor de tuin

Waar? 

Lokeren

Thema:

duurzaam materialenbeheer

In eigen woorden:

We willen wijkbewoners bewust maken van het feit dat GFT-resten geen afval zijn, maar dat je er nuttige compost mee kunt maken. Door de resten te composteren en snoeihout te versnipperen op een centrale plaats in de wijk moet (bijna) niets worden opgehaald door afvalintercommunale IDM of worden afgevoerd naar het recyclagepark. Onze leden zijn allen compostmeesters.

Het initiatief komt van de wijkbewoners zelf en heeft daarom meer kans op slagen. Het zwengelt het sociaal contact in de wijk aan. Op het terrein van ’t Compostjen staan picknicksets waar bewoners samenkomen. Op de werkdagen komen bewoners een handje toesteken, kinderen komen eieren rapen bij de kippen en leren zo dieren te respecteren.

We willen nu onder andere in extra compostbakken voorzien en de beplanting aanpassen, initiatieven organiseren om de sociale cohesie nog te versterken en om bepaalde doelgroepen zoals Turkse en Marokkaanse bewoners ook te betrekken, het terrein educatief uitbouwen met bijvoorbeeld een insectenhotel en een vlindertuin.

Het voorbeeld van ’t Compostjen slaat aan want er kwamen al andere wijkbesturen, uit Lokeren en andere steden, een kijkje nemen. Voor dit project werken we samen met de stad Lokeren die zorgde voor de omheining, de Waasse Landmaatschappij die het perceel gratis in gebruik gaf, de afvalintercommunale IDM die onder andere de compostbakken- en vaten leverde en de opleiding tot compostmeester gaf, en Lokerse handelaars. 

Bedrag:

2.500 euro

Link: