Stap na stap naar een circulaire economie

Wie? 

Bond Beter Leefmilieu

Wat? 

Stap voor stap naar een circulaire economie: aan de hand van praktijkcases circulair aankopen bij lokale besturen stimuleren

Waar? 

Vlaams Gewest

Thema: 

Duurzaam materialenbeleid

In eigen woorden:

“Een vijfde van de koopkracht van Europa is in handen van overheden. Als we de circulaire economie, waarin grondstoffen en energie eindeloos (her)ingezet kunnen worden, dichterbij willen brengen, dan zijn aankopen van lokale besturen een belangrijke hefboom. Besturen kunnen hun gewicht als marktspeler in de schaal werpen om het circulaire aanbod te stimuleren. 

Maar circulair aankopen staat nog in de kinderschoenen. Duurzaam aankopen wordt nog te vaak gezien als het opnemen van duurzaamheidscriteria in bestekken. Er is nog te weinig ervaring met diensten aankopen in plaats van producten, vernieuwende take-backcontracten, end-of-lifecriteria in contracten enzovoort. 

Er is dus behoefte aan meer praktijkvoorbeelden, op maat van besturen, om ze te overtuigen circulair aan te kopen. Dit project komt daaraan tegemoet. We willen minstens twee ‘good practises’ verspreiden: gemeenten die we op maat begeleiden bij de voorbereiding van een circulaire aankoop.

Met dit project willen we het materialenverbruik terugdringen en deze markt openbreken. Door de vraag aan te zwengelen wordt ook het circulaire aanbod aan producten en diensten gestimuleerd. Deze gedragsverandering zal dus een impact hebben op hoe de productie van morgen er zal uitzien.

Via infomomenten, breed delen van de goede voorbeelden en een slotevenement zullen we andere aankopers aanzetten om ook hun aanbestedingen maximaal circulair te maken. Daarnaast zal het ook producenten aanzetten om hun aanbod aan te passen aan de (nieuwe) vraag.”

Bedrag:

24 412 euro

Link: