Schuilplaatsen voor dieren en groeiplaatsen voor planten op rest- en recuperatiemateriaal

Wie? 

Milieufront Omer Wattez Maarkedal & Natuurpunt - Rondom 't Burreken

Wat? 

Een geïllustreerde, digitale en interactieve website die mogelijkheden aanreikt voor de verwerking van rest- en bouwafval als habitatelement voor dieren of groeiplek voor (muur)planten en mossen

Waar? 

Oost-Vlaanderen

Thema:

duurzaam met materialen

In eigen woorden:

Met dit project willen we afval voorkomen en langduriger gebruik en/of hergebruik van materialen bevorderen ten voordele van de natuur. We willen het gebruik van eenvoudige en goedkope schuilnesten promoten, groeiplekken voor dieren en planten met materialen die anders weggeworpen worden en verloren gaan. 

De internetgids wordt gekoppeld aan een initiatief om in de gemeentelijke milieucontainerparken rest- en afvalmaterialen ter beschikking te stellen voor (her)gebruik als schuil-, nest- of groeiplaats. We willen mensen aanzetten om meer habitatelementen voor allerhande dieren en planten in de tuinen te voorzien. Op dit moment doen ze een beroep op allerhande vaak eenzijdige tuinelementen die ze aankopen en die achteraf voor afval zorgen (bijvoorbeeld nestkasten). 

We willen ons dus niet beperken tot louter de promotie van de mogelijkheden via de website, maar ook gemeentelijke initiatieven (via deponie- en afhaalpunten in containerparken en mogelijk ook via andere kanalen zoals tweedehandswinkels en bedrijven met restafval) op gang trekken. De actie wordt opgestart in de Vlaamse Ardennen, maar ze wordt zo opgezet dat ze naderhand kan worden uitgebreid. 

Bedrag:

2.500 euro