SCENES

Wie?

zZmogh vzw

Wat?

Afvalreconstructiemateriaal van standenbouwers recyclen tot duurzame speel- en zitmodules voor kinderen op speelplaatsen van scholen, in parken en op pleinen

Waar?

Vlaams Gewest

Thema:

duurzaam met materialen

In eigen woorden:

Speelplaatsen in stedelijke omgevingen zijn nog vaak stenen vlakten. SCENES wil er zowel rustige zit- en kijkplaatsen installeren als kleine spelpodia waarop kinderen kunnen spelen. Kinderen worden zo gestimuleerd om op een creatievere manier te spelen en op een andere manier te kijken. 

 Deze speel- en zitmodules bouwen we met afvalreconstructiemateriaal om zo de recuperatiegedachte te onderstrepen. Dagelijks worden tonnen bruikbaar materiaal, bijvoorbeeld uit de standenbouw weggegooid, terwijl er bijvoorbeeld bij scholen een chronisch tekort is aan spelmateriaal. We willen stimuleren dat overschotten worden gedeeld waar er tekorten zijn. 

zZmogh werkt voor het ontwerp samen met kunstenaar Karel Verhoeven. Na een try-out op één school in Gent en twee publieke momenten in Brussel, na evaluatie en eventueel aanpassing van het ontwerp zullen de speel- en kijkmodules vanaf september aangeboden worden aan scholen, jeugddiensten en cultuurcentra in Vlaanderen en Brussel. Ze kunnen per week gebruikt worden tegen huurprijs en zullen dan verhuizen van plek naar plek.

Bedrag:

2 500 euro

Link: