Promotie autodelen

Wie?

Gents MilieuFront

Wat? 

Een dertigtal informatieve momenten, vooral bij mensen thuis, om geïnteresseerden te stimuleren om aan autodelen te doen

Waar? 

Gent

Thema:

duurzaam vervoer

In eigen woorden:

Autodelen doet de CO2-uitstoot dalen omdat er moeten minder auto’s geproduceerd moeten worden en er minder kilometers afgelegd worden. Door autodelen komt er ook (publieke) ruimte vrij. Er zijn nu ongeveer 4.500 autodelers in Gent. 

Met dit project hopen we tegen maart 2016 de kaap van 5.000 te ronden. We willen dat meer personen en gezinnen hun auto in een autodeelgroep plaatsen, zelf in een autodeelgroep stappen, hun auto verkopen of gebruik maken van een vast aanbod auto’s, en we stimuleren dit van onderuit.

Autodeelmeesters – vrijwilligers die een vorming hebben gekregen van Autodelen.net – zullen thuis groepen ontvangen of praten op infosessies in andere huiskamers om uitleg te geven over autodelen en de systemen die in Gent ter beschikking zijn. Voor het eerst werken de vier Gentse autodeelaanbieders Cambio, Autodelen.net, Dégage en Partago hiervoor samen.

De infoavonden, die lopen van mei tot maart 2016, worden tussentijds geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd op basis van de ervaringen tijdens de infosessies. Voor de verschillende sessies gaan we verschillende 'wervingstechnieken’ uittesten, om te zien welke beter of minder goed werken.

Bedrag:

2.500 euro

Link: