Online-platform voor de schenking van voedseloverschotten

Wie?

Komosie

Wat? 

Online-platform voor de schenking van overschotten van de voedingssector aan voedselhulporganisaties

Waar? 

België

Thema: 

Duurzaam met voedsel

In eigen woorden:

“Komosie, het aanspreekpunt rond ‘sociaal aan de slag met voedselverlies’, zal een internetplatform promoten, animeren en verbeteren in functie van de behoeften van de gebruikers. Het platform vergemakkelijkt de contacten voor schenking van kwalitatieve voedseloverschotten tussen potentiële schenkers uit de voedingssector en geïnteresseerde sociale (economie-) en voedselhulporganisaties in België zoals sociale restaurants, sociale kruideniers of voedselbedelingsinitiatieven. 

Vele voedingsbedrijven kennen de markt van sociale organisaties onvoldoende om te bepalen aan wie of hoe ze hun overschotten zouden schenken, opdat ze bij de doelgroep terecht komen. De bestaande websites zijn enkel voor gebruiksvoorwerpen of voor particulieren. Het nieuwe platform, dat een uitbreiding wordt van de huidige website www.weggeefbeurs.be, bevat 3 modules.

Deze 3 modules bieden een uniek totaalaanbod: een bedrijf (van landbouwer tot restaurant) kan via deze weg gemakkelijk de voedselhulpinitiatieven in zijn regio terugvinden; een occasionele schenking van overschotten online doen; of begeleiding krijgen om een lokaal pilootproject op te starten met bijvoorbeeld supermarkten voor structurele schenkingen.

Met dit platform zorgen we ervoor dat voedseloverschotten voor menselijke consumptie behouden blijven en dat er zo minder schaarse grondstoffen verloren gaan voor de productie van voedsel. Mensen in armoede krijgen zo toegang tot kwalitatief voedsel. De voedselbedrijven besparen op afvalverwerking.”

Bedrag

25 000 euro

Link: