Meten is weten! Zuiniger omspringen met energie

Wie? 

Diggie vzw

Wat? 

Gebruikers van de kinderboerderij bewust maken van het verbruik van water en elektriciteit en ze aansporen zuiniger te zijn

Waar? 

Brakel-Nederbrakel

Thema:

energiebesparing

In eigen woorden:

Diggie is een kinderboerderij en jeugdverblijfcentrum met een capaciteit van 41 bedden. We stellen vast dat ons verbruik van water, electriciteit en mazout erg hoog ligt. Nochtans hechten we veel belang aan het ecologische gedachtengoed. Zo telen wij biologische groenten in de moestuin en letten wij bij aankopen steevast op duurzaamheid en milieu-impact.

Verbruik van electriciteit en mazout blijft echter een heikel punt, waarover we willen sensibiliseren. Electriciteitsverbruik kunnen we gemakkelijk monitoren, maar voor mazout is dat momenteel niet mogelijk. Een mazoutteller zou ons in staat stellen om per groep te registreren hoeveel er werd verbruikt. We hopen een effectieve daling te zien van ons verbruik met 10 tot 20%.

Daarnaast beogen we ook bewustwording bij onze interne en externe groepen. Het is iets wat we als organisatie willen meegeven aan de vele kinderen en jonge mensen die ons bezoeken en hier verblijven. We willen dit doen door onze monitoren zelf verantwoordelijk te maken voor het verbruik van het kamp, en hen uit te dagen door er een wedstrijdje van te maken. Dit idee kan ook worden opgepikt door jeugdverenigingen in de buurt.

Bedrag:

1.200 euro

Link: