Materiaalkringlopen en beschutte werkplaatsen: een waardevolle samenwerking voor de zorgsector

Wie? 

FEBEM

Wat? 

Materiaalkringlopen en beschutte werkplaatsen: een waardevolle samenwerking voor de zorgsector

Waar? 

Vlaams Gewest

Thema: 

Duurzaam materialenbeheer

In eigen woorden:

“In dit project willen we verder gaan in het sluiten van materiaalkringlopen in de zorgsector. We willen ingrijpen aan de bron door specifiek afval daar al optimaal te scheiden, meer bepaald de grote massa samengestelde verpakkingen in ziekenhuizen. We willen daar beschutte werkplaatsen voor inschakelen. We vullen hiermee de activiteiten van private ophalers en verwerkers aan, want die nemen deze stroom niet voor hun rekening.

Dit is een opvolgtraject van het ‘Baby Bottle Reborn’ project, dat focuste op de selectieve inzameling van babyflesjes en waarvan we de ervaring meenemen in dit project. In ziekenhuizen komen veel uit papier en kunststof samengestelde verpakkingen voor. Maar hoe homogener de stroom, hoe hoger de waarde. Dit afval uitsorteren is een routinematige taak die voor de reguliere economie te kosteninefficiënt is, maar perfect uitvoerbaar is voor de sociale economie.

In dit project komen dus ecologische, maatschappelijke en economische belangen samen en iedereen wint. De kringloop wordt gesloten door grondstoffen terug te winnen voor hergebruik, zodat geen nieuwe grondstoffen moeten worden aangesproken. Beschutte werkplaatsen kunnen een rol spelen in de recyclingsector, waarbij er nieuwe banen komen voor mensen met een werkhandicap. 

Het project begint in UZ Leuven, maar zodra een bruikbaar businessmodel op punt staat, kan de aanpak worden uitgebreid naar andere stromen, zoals ziekenhuistextiel, en andere ziekenhuizen.”

Bedrag:

22 470 euro

Link: