Leefstraten Leuven

Wie?

Netwerk Leefstraten Leuven

Wat?

Platform van bewonersgroepen dat experimenteert met de publieke ruimte als ontmoetingsruimte en de deeleconomie stimuleert

Waar?

Leuven

Thema:

duurzaam met materialen en energie

In eigen woorden:

Leefstraten Leuven is een werf van Leuven Klimaatneutraal 2030 vzw. Tegen 2030 wil Leuven een klimaatneutrale stad zijn. Heel wat buurten willen groeien naar leefstraten. We willen in eerste instantie de mensen warm maken voor meer leefbare buurten door middel van allerlei buurtactiviteiten en buurtinitiatieven. 

Enkele buurten zijn ook rijp om op korte termijn te groeien naar een (voorbeeld)leefstraat. Dit willen we ondersteunen en promoten. We werken hiervoor samen met ‘Kom op voor je wijk’ van de dienst Buurtgerichte Werking van de stad Leuven.

In een leefstraat is er meer bewustwording rond alternatieven voor de huidige leefpatronen. Autodelen, tuindelen, gemeenschappelijke tuintjes in de buurt, samen een bakfiets delen, Repair Cafés in straten, deelpleintjes, maaltijden delen,... We willen dit model promoten. Zo versterken we ook de sociale cohesie in deze buurten.

Tijdens Leuven Autovrij op 30 augustus 2015 plannen we een inspiratiefietstocht langsheen projecten die in buurten al werden gerealiseerd in het kader van ‘Kom op voor je wijk’. Indien mogelijk zouden we graag deze zomer al van één wijk een leefstraat maken. 

Bedrag:

2 500 euro

Link: