Kringlooptuinieren Eigenaard

Wie? 

Duurzaamheidsraad Oud-Turnhout

Wat? 

Wijkcomposteren rond een dienstencentrum, waarbij de compost naar nabijgelegen moestuinen en boomgaard gaat

Waar? 

Oud-Turnhout

Thema:

duurzaam met materialen

In eigen woorden:

We installeren compostbakken op een perceel dat grenst aan een 30-tal assistentiewoningen en een dienstencentrum. De buurt kan daar haar GFT-afval composteren. Kippen eten de voedselresten van de buurt op. Snoeihout wordt verwerkt in een takkenwal. De compost die we verkrijgen, is bestemd voor de nabijgelegen moestuinen en boomgaard.

Op deze manier vermijden we GFT-afval, hergebruiken we compost voor plaatselijke doeleinden en gaan geen voedselresten verloren. De bewoners van de assistentiewoningen hebben namelijk geen aparte GFT-inzameling; met deze compostbakken kunnen we dus hun restafval aanzienlijk verminderen.

Veel burgers in onze gemeente composteren, maar wijkcomposteren is een nieuwe uitdaging. Samen ervoor zorgen dat het afval wordt hergebruikt in de omgeving is een gezamenlijk engagement waar de Duurzaamheidsraad werk wil van maken.

Bedrag:

1 000 euro