KringKids!

Wie? 

De Biehal Sociaal TewerkstellingsCentrum vzw

Wat? 

Lespakketten over duurzaam hergebruik die gekoppeld worden aan rondleidingen in de sorteerateliers en Kringwinkels van de Biehal

Waar? 

Limburg

Thema:

duurzaam met materialen

In eigen woorden:

Kinderen en jongeren onderdompelen in onze werking is de ideale manier om hen te laten kennismaken met duurzaam hergebruik en recyclage. We willen daarom een aantrekkelijk en interactief lespakket ontwikkelen voor bepaalde leeftijdsgroepen. 

Met dit pakket willen we kinderen en jongeren sensibiliseren over hergebruik en wat het kan betekenen voor de samenleving. Niet alleen vanuit ecologisch perspectief, maar ook op het vlak van armoedebestrijding. 

Spullen die een gezin niet meer gebruikt of nodig heeft kunnen nog perfect bruikbaar zijn voor andere gezinnen, die ze kunnen vinden in onze Kringwinkels. We proberen zo kinderen aan het denken te zetten. De kinderen en hun omgeving maken niet alleen kennis met de Kringwinkels, maar leren ook alles over hun ecologische voetafdruk en afvalverwerking. We proberen de kinderen en hun omgeving te laten stilstaan bij de invloed van hergebruik op hun dagelijkse leven. 

Voor dit project beogen we een samenwerking met verschillende basis- en middelbare scholen uit de regio. We hopen dat we in een latere fase collega-Kringwinkels kunnen opnemen in het project zodat ze, mits een aantal aanpassingen, deze aanpak kunnen overnemen.

Bedrag:

2.367

Link: