In ’t Zadel, duurzame mobiliteit voor iedereen

Wie? 

Mobiel 21 vzw

Wat? 

Evenement om mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties op weg helpen om hun actieradius in de stad te verruimen op een duurzame manier

Waar? 

Leuven

Thema:

duurzame mobiliteit

In eigen woorden:

Mobiliteit is vaak een rode draad doorheen het armoedeverhaal. Mensen geraken niet op het werk, op school, in het ziekenhuis, bij familie, en kunnen daardoor niet optimaal deelnemen aan de samenleving. Mobiel 21 wil samen met buurtwerkers en de mensen zelf acties opzetten om iedereen de kans te geven om zich op een duurzame manier te verplaatsen. 

Een groot percentage van het doelpubliek van de Leuvense buurtwerkingen zijn mensen met een migratieachtergrond. Vaak kennen ze de fiets niet, niet alleen omdat ze geen fiets kunnen betalen, maar ook omdat ze niet kunnen of niet durven fietsen. Ze kennen niet alle mogelijkheden die een fiets biedt. 

Met In 't Zadel willen we drempels verlagen: door gezinnen in vervoersarmoede te informeren over verschillende vervoersmogelijkheden, hen te laten proeven van de mogelijkheden van de fiets, hen letterlijk in het zadel te helpen om te leren fietsen. In 't Zadel wordt zo ook een manier om armoede aan te pakken vanuit de invalshoek van duurzame mobiliteit.

We organiseren onder andere een mobiliteitsevenement voor Leuvense buurtwerkingen met verschillende workshops voor verschillende leeftijden, waaronder een workshop fietsherstel, een workshop fietsgewenning voor volwassenen of een workshop fietsen met boodschappentassen. Ideeën en dromen rond mobiliteit die opborrelen, zullen later in concrete projecten worden gegoten. 

Bedrag:

2 435 euro

Link: