Greentrack deelt

Wie? 

Greentrack Gent vzw

Wat? 

Met het project 'Greentrack deelt' creƫert het Greentrack-netwerk een vraaggericht onlineplatform om materialen, ruimte, expertise en rollend materiaal te delen in de Gentse kunst- en cultuursector

Waar? 

Gent

Thema:

duurzaam met materialen

In eigen woorden:

In Gent heeft een 50-tal organisaties uit de kunst- en cultuursector zich verenigd in het Greentrack-netwerk om zijn ecologische impact te beperken. Met het deelplatform worden technisch en ander materiaal, repetitieruimtes, rollend materiaal, specifieke expertise en vrijwilligers van de individuele leden gebundeld tot een globaal aanbod voor iedereen.

 

Om dit delen ook effectief mogelijk te maken is een goed werkend deelplatform nodig, waar in een gesloten groep alle leden vraag en aanbod op elkaar kunnen afstemmen. Greentrack gaat hiervoor samenwerken met Peerby/Wijdelen, dat over de nodige kennis en over een internetplatform beschikt. Als dit goed werkt, kan dit model nadien toegepast worden in andere Greentrack-steden.

Met het platform willen we bereiken dat productieleiders, kunstenaars en andere actoren van kunst en cultuur bij het realiseren van een tentoonstelling of een voorstelling de vraag naar materialen of expertise eerst stellen aan de sector zelf. Aangezien de financiering van de kunstensector onder druk staat heeft het delen ook economische voordelen.

Overschotten van materialen of ruimtes kunnen op die manier hergebruikt worden. Bovendien zal de sector expertise ontwikkelen over hergebruiken van materialen. Het kan ook een belangrijke inspiratie vormen voor publiek, leveranciers, de stad en andere stakeholders.

Bedrag:

2.500 euro

Link: