EnergieID: lokale besturen helpen klimaatdoelstellingen te bereiken

Wie? 

EnergieID

Wat? 

Het energieplatform gebruiken om lokale besturen te helpen hun klimaatdoelstellingen te bereiken

Waar? 

België

Thema: 

Duurzaam energieverbruik

In eigen woorden:

“Lokale besturen staan voor de gigantische uitdaging om de beloftes rond klimaatdoelstellingen, onder meer in het Burgemeestersconvenant, uit te voeren. Het coöperatieve energiemanagementplatform EnergieID.be meet het resultaat van klimaatinspanningen van gezinnen en organisaties en laat partners hierrond diensten ontwikkelen. EnergieID wil dit model uitbreiden naar lokale besturen om samen met lokale partners en inwoners deze beloftes waar te maken.

Gedragsverandering kan enkel als mensen zich aangesproken voelen, en vanuit hun omgeving voldoende druk voelen om mee te doen en vervolgens ook het resultaat zien van hun inspanningen. We beslisten daarom om met EnergieID zoveel mogelijk mensen aan het meten van hun verbruik te krijgen.

We rekenen op de competitiegeest van mensen om een positieve impact te bekomen. In de vergelijkingsmodule kunnen gelijkaardige gezinnen zich meten. We beogen dus dat mensen die hoog scoren gaan uitzoeken hoe dit komt. Aan de hand van verwachtingsmodellen tonen we hoeveel ze besparen. Dit zet aan om telkens beter te doen. We becijferen na aanpassingswerken werkelijke energiewinsten zodat succesverhalen gedeeld kunnen worden en mensen van elkaar kunnen leren. 

Door deze gegevens te aggregeren op stadsniveau kunnen we een positieve spiraal op gang brengen en mensen zin geven om het beter te doen. EnergieID zet volledig in op samenwerking op lokaal niveau, met verschillende initiatieven voor elk wat wils en met een gezond competitie-element. Verschillende lokale en bovenlokale partners zoals stadsbestuur, Bond Beter Leefmilieu, burgercoöperaties als Ecopower, lokale bedrijven (bijvoorbeeld energiedeskundigen), middenveld en onderwijs kunnen bovendien helpen, elk op hun manier. Als we dit in één stad zoals Mechelen kunnen uitrollen, kan dit eenvoudig gekopieerd worden naar Vlaanderen, Belgie en zelfs Europa.” 

Bedrag

25 000 euro

Link: