Energie-educatie en duurzaam materiaalgebruik om armoede bij psychisch kwetsbare personen te voorkomen

Wie? 

Stuurkracht – Trefpunt vzw

Wat? 

De doelgroep van de mensen met een psychosociale kwetsbaarheid uit de armoede houden door ze te leren energiezuinig te leven en spullen en toestellen te hergebruiken

Waar? 

Ieper

Thema:

energiebesparing en duurzaam met materialen

In eigen woorden:

Ons centrum biedt activering, educatie en ontmoeting aan personen met een psychosociale kwetsbaarheid. Velen leven aan de rand van de armoede. Ze zijn zich weinig bewust van de principes van energiezuinig wonen. Algemene campagnes gaan aan hen voorbij. Toch zijn er heel wat eenvoudige tips die hen kunnen helpen om energiezuinig te wonen.

Daarnaast hebben onze leden het soms moeilijk met het beheren van geld en laten ze zich in winkels gemakkelijk verleiden tot impulsaankopen en kredieten in plaats van hun eigen toestellen met minimale defecten te laten herstellen. Via een repaircafé en een herstelclub willen we hier een antwoord op bieden.

We willen deze initiatieven opzetten in samenwerking met de lokale gemeenschap. Vrijwilligers zullen meewerken, de plaatselijke technische school zal mee instaan voor de reparaties en het repaircafé is open voor de hele lokale gemeenschap. Onze leden zullen op dat moment als gastheer fungeren. 

In eerste instantie willen we mensen bewust maken van de principes van energiezuinig wonen en duurzaam omgaan met materialen. We willen hen laten inzien dat ze op die manier niet enkel zorgen voor het milieu maar dat dit hen ook financieel voordeelt oplevert. We willen dat ze zich bewuster zijn van de gevaren van impulsaankopen. De vormingsreeksen moeten ook het geloof in eigen kunnen versterken, zodat zij zelf aan de slag te gaan in hun thuissituatie. 

Bedrag:

2.500

Link: