Wordt jouw jeugdvereniging Duurzaamheidskampioen van Peer?

Wie? 

Jeugdraad van Peer

Wat? 

Via een strijd om de titel van Duurzaamheidskampioen van Peer jeugdverenigingen sensibiliseren en hun lokalen energie-efficiënter maken

Waar? 

Peer

Thema:

energie-efficiëntie

In eigen woorden:

Uit een rondvraag twee jaar geleden bleek dat onze jeugdverenigingen met een verouderde infrastructuur zitten die ze veel geld kost. Met het traject dat we hebben uitgestippeld slaan we twee vliegen in één klap: we sensibiliseren onze jongeren rond duurzaamheid en we pakken op de middellange termijn de infrastructuur aan.

Zeventien van de vierentwintig Peerse jeugdverenigingen hebben zich ingeschreven. Ze hebben een jaar lang twaalf duurzame activiteiten uitgevoerd om de Peerse jeugd bewust te maken van het belang van duurzaamheid: een insectenhotel maken, een kip mee op kamp nemen die het afval opeet, etc.

De winnaar van deze wedstrijd kreeg als prijs een mini-recyclingpark. Alle verenigingen die de 12 activiteiten hebben gedaan, krijgen daarnaast een energie-audit van hun gebouw. Via een frank-franksysteem wil de Jeugdraad ze helpen die gebouwen te renoveren, duurzamer en energievriendelijker te maken.

De jongeren dragen dit bovendien mee naar hun gezin, hun familie, hun school. Dit kant-en-klare project kan ook op grotere schaal worden uitgevoerd.

Bedrag:

2 500 euro