De Wijkwerf: wijk en middenveld als motor van collectieve woningrenovatie

Wie? 

EnerGent en Transitienetwerk Middenveld

Wat? 

De Wijkwerf: wijk en middenveld als motor van collectieve woningrenovatie

Waar? 

Vlaams Gewest

Thema: 

Duurzaam energie- en materialenbeheer

In eigen woorden:

“Energiebesparing in steden is een belangrijke uitdaging. Vele steden kampen met een groot percentage niet-gerenoveerde en slecht geïsoleerde woningen. De Gentse coöperatieve EnerGent en het Transitienetwerk Middenveld slaan de handen in elkaar om via een ‘demonstratiewijk’ de mogelijkheden van participatieve en collectieve woningrenovatie voor Vlaamse steden in kaart te brengen en te promoten. 

Creatieve en laagdrempelige activiteiten zorgen voor minstens 50 woningen, de ‘wijkwerf’, die samen duurzaam en goedkoper gerenoveerd worden. De motor zijn organisaties op wijkniveau en middenveldorganisaties met brede aanhang, die het vertrouwen kunnen winnen van de eigenaars en hen kunnen overtuigen om in een renovatietraject te stappen.

Met dit project zorgen we voor een verhoging van de renovatiegraad in Gent, dus een betere energieprestatie, en dus een lagere CO2-uitstoot. We leveren een bijdrage aan de sociale cohesie in een wijk via bijeenkomsten en informele activiteiten. We sensibiliseren buurtbewoners inzake energieverbruik en renovatie en lokale aannemers inzake energierenovaties, en stimuleren zo gedragsverandering.

Daarnaast brengen we de mogelijkheden en drempels van wijkrenovatie in kaart, opdat het beleid op Vlaams niveau hier kan op inspelen. Via een concreet voorbeeld kunnen we een communicatiepakket uitwerken dat breed gecommuniceerd kan worden en besturen, organisaties en wijken kan inspireren.”

Bedrag:

24 850 euro

Link: