Lokaal verhandelen en aanwenden van houtige biobrandstof uit landschapsonderhoud

Wie?

Samenwerking voor Agrarisch Landschap vzw

Wat?

Houtige biomassa efficiënt behandelen en drogen om in te zetten voor verwarming

Waar?

Oost-Vlaanderen

Thema: 

Duurzaam materialen- en energiebeheer

In eigen woorden:

“Vanuit vorige projecten rond houtige biomassa is een schat aan praktische ervaring en inzichten opgebouwd via contacten en samenwerking met geïnteresseerden, landbouwers en plattelandsbewoners. 

Dit project wil de toepassing nog verfijnen, aantrekkelijker en sterker maken. Geschikte houtsnippers worden bekomen met een gemeenschappelijke houthakselaar. De behandeling van de houtsnippers vraagt zo geen zware investeringen. 

Resthout wordt niet meer verbrand op de akker, maar als biomassa-brandstof. Dit betekent een reële vermindering van de CO2-uitstoot en een besparing van fossiele brandstof. Door deze dubbele winst kan er opnieuw interesse ontstaan om houtige landschapselementen aan te planten. ”

Bedrag:

2 500 euro

Link:

www.energieklandschapshout.be