Klein maar dapper, met de neus in de wind!

Wie?

Bouwfonds KSA-VKSJ Deinze-Astene vzw

Wat?

Kleinschalige windenergie promoten via de bouw van een windturbine

Waar?

Vlaams Gewest

Thema:

Groene energie

In eigen woorden:

“We doen concrete stappen naar een lager energieverbruik en meer hernieuwbare energie en koppelen hieraan een educatief traject om onze bezoekers en jongeren in heel Vlaanderen te inspireren tot duurzame gedragsverandering. 

Met ons project willen we een testlocatie voor deze technologie aanbieden, hoewel we ons niet in eerste instantie op de techniek richten, maar op het verhogen van het draagvlak door een educatieve aanpak. 

Technologische innovatie alleen brengt ons immers niet bij een duurzame samenleving. Als groene locatie voor jeugdrecreatie willen we duurzaam gedrag promoten door een milieu-educatief luik te koppelen aan onze werking.

Heel wat mensen zullen bij de bouw en de werking van de windturbine betrokken zijn en vertrouwd geraken met deze technologie. Zo willen we andere jeugdverblijfcentra in Vlaanderen warm maken voor een milieubeleid en een milieu-educatief aanbod.”

Bedrag: 

25 000 euro