Ilanga101: coöperatieve energie-investeringen in scholen

Wie?

ilanga.org CVBA-Soilanga, burgercoöperatie voor kleinschalige projecten rond duurzame energie 

Wat?

Een coöperatief investeringskapitaal aanleggen om in scholen investeringen rond energiebesparing rendabel uit te voeren

Waar?

Vlaams Gewest

Thema: 

Duurzaam energiebeheer

In eigen woorden:

"Via een spelconcept dagen leerkrachten en directies leerlingen uit om zich energiebewuster te gedragen. De leerlingen dagen op hun beurt hun ouders uit om thuis werk te maken van een zuiniger energieverbruik. We hopen dat ouders dan de cirkel rond maken en de school aansporen om zelf te verduurzamen. ilanga werkt daarvoor aan een platform waar ouders de energierenovatie van de school van hun kinderen kunnen trekken, om zo de investeringen - al dan niet via burgerparticipatie - los te weken voor deze aanpassingen."

Bedrag:

25.000 euro