Gemeenschappelijk ecowonen in Vlaamse gemeenten

Wie?

Bond Beter Leefmilieu

Wat?

Lokale besturen ondersteunen bij initiatieven rond gemeenschappelijk ecowonen om dorps- en stadskernen te verdichten en vergroenen

Waar?

Vlaams Gewest

Thema: 

Energiezuinig en duurzaam wonen

In eigen woorden:

“De milieuvoordelen van gemeenschappelijk wonen zijn aanzienlijk: beperkter gebruik van bouwmaterialen, beperkter materiaalgebruik door gedeelde voorzieningen, gedeelde energievoorziening, efficiënter ruimtegebruik en efficiënter afval- en waterbeheer.

Gemeenschappelijk ecowonen is nog eennichefenomeen. Er zijn tal van administratieve, financiële en praktischeproblemen, maar het concept is vooral ook onbekend. Via 5 pilootprojecten willen wij energiezuinige en duurzame woongemeenschappen stimuleren. 

Door deze gemeenten actief te begeleiden zullen we zien waar problemen zitten. Dit leeraspect met interne ervaringsuitwisseling tussen de deelnemende gemeenten, lokale woonactoren en projectpartners is een belangrijk ingrediënt voor de transitie naar duurzaamheid. We willen deze pilootprojecten in de kijker zetten om zo ook andere overheden tot actie aan te zetten.”

Bedrag:

25 000 euro

Link:

www.bondbeterleefmilieu.be