Baby Bottle Reborn: recycling van wegwerpflesjes voor babyvoeding

Wie?

Sirris, collectief centrum van de Belgische technologische industrie.

Wat?

Proefproject om wegwerpflesjes voor babyvoeding en afkolfsets uit zorginstellingen te recyclen

Waar?

Vlaams-Brabant

Thema: 

Duurzaam materialengebruik

In eigen woorden:

“Er wordt in Belgische ziekenhuizen jaarlijks meer dan 410 ton kwaliteitsvolle kunststoffen in de vorm van eenmalig gebruikte wegwerpflesjes voor babyvoeding en afkolfsets weggeworpen en verbrand. 

Dit project verenigt de belangrijkste belanghebbenden op technisch, logistiek, sociaal en juridisch vlak om deze grote materiaalstroom te recyclen. Zij zullen de hindernissen voor de recuperatie van deze materialen in kaart brengen en een plan van aanpak uitwerken. 

Doelgroep van dit project zijn onder andere de afvalbedrijven en hun logistieke partners en de producenten van dergelijke wegwerpartikelen. Voor het recyclen van deze materiaalstroom moeten alle spelers in de materialenketen meewerken en elk van hen moeten een voordeel ervaren. 

De methodiek en de resultaten van dit demonstratieproject kunnen nadien in heel België worden toegepast. Deze samenwerking en het plan van aanpak kunnen gebruikt worden om andere materiaalstromen in de zorgsector aan te pakken.”

Bedrag:

24 970 euro

Link:

www.sirris.be