Samenwerken voor nuttig gebruik resthout uit landschapsonderhoud

Wie?

Samenwerking voor Agrarisch Landschap (SVAL)

Wat?

Boeren en bewoners sensibiliseren om resthout uit landschapsonderhoud in te zetten voor lokale biomassacentrales

Waar?

Sint-Laureins

Thema:

Duurzaam materialenbeheer

Met dit project worden kleinere volumes resthout uit landschapsonderhoud op een eenvoudige wijze ingezet voor lokale biomassa-installaties. Landbouwers en plattelandsbewoners worden gesensibiliseerd en uitgenodigd om mee te werken zonder meerkost. Snippers en takhout die normaal in het veld verbrand worden, krijgen een energiebestemming met groot rendement.

Bedrag:

2 500 euro

Link:

www.energieklandschapshout.be